Hạng mục: Cung cấp quà tặng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Khách hàng: Công đoàn Công ty Mayora Việt Nam