Ly Giáng Sinh 02 (hình ông già Noel)

Original price was: 165.000 VND.Current price is: 155.000 VND.

Ly Giáng Sinh:

  • Kich thước: 15*10 cm
  • Dung tích: 300 – 400ml
  • Hoa văn: Ông già Noel cưỡi xe tuần lộc
  • Tặng kèm Thiệp handmade mini
Ly Noel - Anni Handmade
Ly Giáng Sinh 02 (hình ông già Noel)

Original price was: 165.000 VND.Current price is: 155.000 VND.