Ly Giáng Sinh 02 (hình ông già Noel)

155.000 VND

Ly Giáng Sinh:

  • Kich thước: 15*10 cm
  • Dung tích: 300 – 400ml
  • Hoa văn: Ông già Noel cưỡi xe tuần lộc
  • Tặng kèm Thiệp handmade mini

Hết hàng