Hạng mục: Cung cấp quà tặng event

Khách hàng: Aurora Hotel & Plaza