Hạng mục: Cung cấp quà tặng event

Khách hàng: Ngân hàng OCB