Hạng mục: Thiết kế và sản xuất quà tặng Trung Thu

Khách hàng: Travel blogger Vinh Gấu